Velký dík patří tobě, Tome!! díky. jsi borecsmiley